TCMB introduces temporary measure for currency conversion

Liralaşma Stratejisi kapsamında Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ’e eklenen geçici madde ile 2023’ün geri kalanında gerçek kişi yabancı para mevduat/katılım fonundan Türk lirası mevduat/katılma hesaplarına ek dönüşüm hedefi uygulanacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), “Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği”, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Liralaşma Stratejisi kapsamında Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ’e eklenen geçici madde ile 2023’ün geri kalanında gerçek kişi yabancı para mevduat/katılım fonundan Türk lirası mevduat/katılma hesaplarına ek dönüşüm hedefi uygulanacak.

26 Mayıs 2023 hesaplama tarihinden itibaren 28 Temmuz 2023 (dahil) hesaplama tarihine kadar yüzde 10’un altında ek dönüşüm yapılması halinde eksik kalan tutar kadar, 28 Temmuz 2023 hesaplama tarihinden itibaren yüzde 30’un altında kalan bankalar için ek dönüşüm oranının paydasında yer alan mevduat/katılım fonu tutarının yüzde 10’u oranında ilave menkul kıymet, söz konusu hedefe ulaşılıncaya kadar bloke olarak tesis edilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir