Dünya nüfusunun 2050’ye kadar yüzde 20-30 artması bekleniyor

Dünya nüfusunun 5 milyara ulaştığı 11 Temmuz 1987’den beri 11 Temmuz, her yıl BM Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından “Dünya Nüfus Günü” olarak kutlanıyor ve nüfus konusunda belirlenen temalara ait farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor.

BM ve UNFPA bilgilerinden derlenen bilgilere nazaran, dünya nüfusunun 1 milyara ulaşması yüz binlerce yıl sürdü ve daha sonrasında yaklaşık 200 yılda 7 kat arttı. 2011’de de dünya nüfusu 7 milyara ulaştı ve her geçen gün artıyor.

Bu çarpıcı artışın nedenleri olarak, büyük ölçüde üreme çağına ulaşan insan sayısının artması, doğurganlık oranlarındaki büyük değişiklikler, artan kentleşme ve hızlanan göç üzere faktörler gösteriliyor.

Ancak tüm bu artan nüfusun ve istikrarsız dağılımın, gelecek jenerasyonlar için geniş kapsamlı tesirleri olacağı kaydediliyor.

DÜNYA NÜFUSU, 2050’DE 2020’YE NAZARAN DAHA FAZLA OLACAK

BM Ekonomik ve Toplumsal İşler Departmanı’nın 2021’de yayımladığı rapora nazaran, global nüfus artış suratı gelecek on yıllarda düşmeye devam edecek olsa da dünya nüfusunun 2050’de 2020’ye nazaran yüzde 20 ila 30 ortasında daha fazla olacağı iddia ediliyor.

Buna nazaran, “düşük gelirli ülke” kategorisindekilerin toplam nüfuslarının bugüne kıyasla 2 katına çıkacağı öngörülüyor.

Raporda, nüfus eğilimlerine ait hakikat bilgilere ve gelecekteki değişikliklere ait sağlam iddialara sahip olmak, siyaset oluşturmak ve bunları uygulamak üzere ülkeler için bir yol haritasının gerekli olacağının altı çiziliyor.

2050’DE DÜNYADAKİ TÜM GENÇ NÜFUSUN ÜÇTE BİRİ AFRİKA’DA OLACAK

UNFPA tarafından paylaşılan bilgilere nazaran, 1950’de dünya nüfusu yaklaşık 2,6 milyar kişiydi, 2011’de de 7 milyara ulaştı.

Dünya genelinde yaklaşık 1,8 milyar insan 10 ila 24 yaşları aralığında bulunuyor.

2050’ye kadar Afrika kıtasının, dünyadaki tüm gençlerin (15-24) üçte birine konut sahipliği yapacağı varsayım ediliyor.

Aynı kaynağa nazaran, tarihte birinci defa, ülkelerin ortalama yaşlarında ve nüfusların doğurganlık oranlarında çok çeşitlilik gözlemleniyor. Giderek artan sayıda ülkelerin nüfusu yaşlanıyor.

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 60’ı bayan başına doğum sayısının 2,1’in altında kaldığı ülkelerde yaşarken; öbür ülkelerde çok büyük genç nüfus var ve süratle büyümeye devam ediyor.

Sahra altı Afrika ülkelerinde toplam nüfusun yarısını 19 yaş altındaki bireyler oluşturuyor. Buna karşılık Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerindeki nüfusun yarısını 42 yaş hududunun altındakiler oluşturuyor.

UNFPA’ın paylaştığı bilgilere nazaran, çatışma ve iklim değişikliği kaynaklı olarak son yıllarda beşerler daha fazla göç ve hareket halinde bulunuyor.

DÜNYA GENELİNDE FIRSAT EŞİTLİĞİ ARTIRILMALI

Bu alanda yaptığı çalışmaları periyodik olarak yayımlayan UNFPA, artan nüfusun yarattığı meselelerinin bertaraf edilmesi için kimi tahlil teklifleri sunuyor.

Buna nazaran, sayıların da ötesinde insanlık için fırsatlara eşit şeklide erişimin kıymetli olduğunun altını çiziyor.

Ülkelerin bünyelerindeki insan sermayesine yatırım yapmaları ve klâsik olarak toplumda yer alan dezavantajlı bireyler de dahil olmak üzere tüm insanların potansiyelini kullanmaları için önlerindeki pürüzleri kaldırmaları tavsiye ediliyor.

Bu halde demografik istikrarın sağlanabileceği ve büyük sıkıntılarla yüzleşen geniş nüfus kitlelerinde azalma görülebileceği kaydediliyor.

Giderek birbirine bağımlı hale gelen dünyada, iklim değişikliği üzere ortak problemleri ele almak için ortak tahlillerin ve dayanışmanın artırılması gerekliliği vurgulanıyor.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*